Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Byť ľudskou bytosťou znamená byť hľadajúcim. Pravdu, spravodlivosť alebo vzťah medzi ideálom a realitou. Ľudská bytosť nemôže byť spokojnou vo všetkom.
O

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk