Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Sú len dve cesty ako žiť svoj život. Prvá je žitie ako keby nič nebol zázrak. Druhá je, ako keby všetko bol zázrak.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Sú len dve cesty ako žiť svoj život. Prvá je žitie ako keby nič nebol zázrak. Druhá je, ako keby všetko bol zázrak.
O
O
----

Zdroj: facebook
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk