Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Sú len dve cesty ako žiť svoj život. Prvá je žitie ako keby nič nebol zázrak. Druhá je, ako keby všetko bol zázrak.
O


Zdroj: facebook
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk