Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1768 až 1834

nemecký reformovaný teológ, filozof a biblista, známy svojim pokusom o zmierenie kritiky osvietenstva s tradičným protestantským kresťanstvom. Stal sa tiež vplyvným pri vývoji vyššej kritiky a jeho práca je súčasťou základu modernej oblasti hermeneutiky. Pre jeho hlboký vplyv na následné kresťanské myslenie je často nazývaný „otcom modernej liberálnej teológie“ a je považovaný za prvého vodcu liberálneho kresťanstva. Neorortodoxné hnutie dvadsiateho storočia, ktoré zvyčajne (aj keď nie bez výzvy) vedie Karl Barth, bolo v mnohých ohľadoch pokusom spochybniť jeho vplyv. Ako filozof bol vodcom nemeckého romantizmu. /https://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Schleiermacher


Filozofická škola: teológia Romantizmus


Diela : Über die Religion - Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern, 1799
Grundlinien einer Kritik der bisherigen Sittenlehre, 1803
Monologe, 1806
Kurze Darstellung des theologischen Studiums, 1811
Der christliche Glaube nach den Grundsätzen der evangelischen Kirche, I-II, 1821
Entwurf eines Systems der Sittenlehre, 1835
Sämtliche Werke, I-XXX, 1835-1864
Dialektik, 1839
Grunriss der philosophischen Ethik, 1841
Kritische Gesammtausgabe, 1980 an.
predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk