Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher : Tvrdím, že (náboženstvo) pramení z vnútra každej lepšej duše, že má v mysli svoju vlastnú provinciu, v ktorej bezvýhradne vládne, že je schopné svojou najvnútornejšou silou vyvolať to najušľachtilejšie a najúžasnejšie, a dá sa poznať podľa svojej najvnútornejšej podstaty.
--------
----


Zdroj: http://www.zeno.org/Philosophie/M/Schleiermacher,+Friedrich/%C3%9Cber+die+Religion/2.+%C3%9Cber+das+Wesen+der+Religion
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk