Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Univerzalistické nároky vedú Západ stále častejšie do konfliktu s inými civilizáciami, najzávažnejší je konflikt s islámom a Čínou....
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Univerzalistické nároky vedú Západ stále častejšie do konfliktu s inými civilizáciami, najzávažnejší je konflikt s islámom a Čínou....
O
O
----

Zdroj: Samuel P. Huntington : Střet civilizací - s.13
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk