Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Počet známych živočíšnych druhov je nasledovný:
cicavce: 4.300 druhov,
vtáky: 9.800 druhov,
plazy: 6.500 druhov,
obojživelníky: 4.000 druhov,
hmyz: 800.000 druhov,
vírusy: 5.000 druhov,
baktérie 4.760 druhov.
Všetky tieto živočíchy (nemenovali sme ešte všetky) by až na pár ojedinelých prípadov pri globálnej potope vyhynuli. Bez hmyzu, ktorý nebudeme počítať, je to viac ako 34.000 určených druhov zvierat
O


Zdroj: Viac tu: http://www.aktivit.net/news/ako-sa-zmestili-vsetky-tie-zvierata-na-lod-a-ako-v-nej-mohli-rok-prezit/.
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk