Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Celá veľkolepá konštrukcia vedeckej racionality sa zakladá na predpoklade, že vlastnosti základných častíc hmoty, všetky fyzikálne a chemické procesy sú absolútne permanentné a nemenné. Veda stojí a padá na predpoklade prírodných zákonov... Dejiny však predstavujú nepretržitý proces nezvratných zmien. O toho čo bolo, neprestajne smerujú k novému - k tomu čo ešte nikdy nebolo. Prečo by mala byť práve hmota vo svojich elementárnych vlastnostiach a procesoch výnimkou? Prečo by mala byť nemenná tam, kde sa všetko ostatné mení?
--------
----


Zdroj: Daniel Pastirčák : Evanjelium podľa Jóba, s.306
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk