Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Pôvodné národy spravidla vznikli z kmeňov alebo podľa inej koncepcie z národností. Národy však vznikli aj inak - na americkom kontinente v novoveku prirodzene ako suma prisťahovalcov na území daných štátov (napr. USA, pozri aj politický národ). Hranice medzi národmi a národnosťami sú spravidla veľmi vágne, ale uvádza sa, že v súčasnosti na svete existuje asi 300 národov a 1500 národností.
O


Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rod
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk