Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Jedz, modli sa a miluj !
--------
----
Niekto : Jedz, modli sa a miluj !
--------
----
Niekto : Jedz, modli sa a miluj !
--------
----
Niekto : Jedz, modli sa a miluj !
--------
----


Zdroj: názov knihy a rovnomenného filmu
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk