Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
V ružovom šere masážneho salónu sa však zákazník a pracovníčka stanú jedným telom. Spustí sa v nich nevedomý proces, ktorý smeruje k zjednoteniu ich bytostí. ... Zákazník od pracovníčky odchádza s novým začiatkom. Stal sa súčasťou nového tela. Ocitol sa v novom manželstve, hoci o tom nevie. Každý ďalší podobný vzťah ho vnútorne trhá a rozmieňa na drobné.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
V ružovom šere masážneho salónu sa však zákazník a pracovníčka stanú jedným telom. Spustí sa v nich nevedomý proces, ktorý smeruje k zjednoteniu ich bytostí. ... Zákazník od pracovníčky odchádza s novým začiatkom. Stal sa súčasťou nového tela. Ocitol sa v novom manželstve, hoci o tom nevie. Každý ďalší podobný vzťah ho vnútorne trhá a rozmieňa na drobné.
O
O

Zdroj: Daniel Pastirčák : Malá kniha o vzťahoch, 2008 s. 53
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk