Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Na tvárach treba nosiť rúška, aby nám nešťastnou náhodou nevletel do úst hmyz, a chodiť bosí, aby sme nezašliapli chrobáka. Nejde o to, že by sme sa chceli chrániť pred hmyzom, ale naopak, treba chrániť hmyz pred človekom. Nie je žiadny rozdiel v tom, či človek zabíja zámerne, alebo nezámerne - na čine to nič nemení.
--------
----


Zdroj: Náuka Ahinsá (neubližovania) Džninizmu, In Traleg Kjabgon - Karma , Slovart 2016, s 83
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk