Zabíjať mravcov vo vlastnom byte je dobré alebo zlé?Nadotázky: Je smrť zlá?  Čo robiť?  

Zabíjať mravcov vo vlastnom byte je dobré alebo zlé?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk