Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Clovek je jediny rod z podcelade homini z celade hominidov z nadcelade hominidovcov z podradu celistovnosoblizne (suchonose) z radu primatov z nadradu placentovcov z podriedy zivorode triedy cicavcov stupna stvornozcov nadriedy celustnatcov podkmena stavovcov nadkmena chordatov vyvojovej vetvy druhoustovcov skupiny dvojstranovcov vyvojoveho stupna epitelvcov rise zivocichov z domeny eukariotov.
--------
----


Zdroj: wikipedia
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk