Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Nestačí veriť v Boha (jeho existenciu),treba veriť Bohu.
O


Zdroj: P. Jurik
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk