Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Ďalšou kategóriou je zabitie zo súcitu. Pokiaľ je motiváciou na zabitie snaha ochrániť niekoho pred zlom, akt zabitia možno v niektorých budhistických školách považovať za záslužný (p. napr. Upaja-kausalja sútra). Príkladom je príbeh z Bodhisattva-bhumi, mahájánového textu, ktorý rozpráva príbeh o vrahovi a Boddhisattvovi. Pokiaľ by Bodhisattva narazil na vraha, dáva z jeho pohľadu zmysel ho zabiť, lebo keby vrah zabil Bodhisattvu, ide rovno do pekla, takže ak on zabije vraha, je to súcitné gesto. Zachráni ho pred peklom, aj keby mal sám znášať karmické následky.
O


Zdroj: https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/apologia-nasilia-v-budhizme#.Wib3enk1WM8
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk