Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Filozoficke tvrdenia sú vo svojej podstate modálne. Kým záujem vedy sa sústreďuje na to, čo je skutočné, teda na aktuálny svet, filozofia je modálna v tom zmysle, že ju zaujíma nielen to , čo je, ale aj to, čo može byť, musí byť, nemože byť atď....z čoho vyplýva, že výlučne empirickými metódami ich nemožeme potvrdiť ani vyvrátiť.
O


Zdroj: Bealer in Zouhar - konceptualna analyza v analytickej filozofii - Filozofia 71,5 s.417
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk