Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Historická presnosť Písma je ďalšou kategóriou dôkazov, ktoré sú oveľa lepšie ako záznamy o Egypte, Asýrii a iných raných národoch. V poslednom storočí sa vyskytlo nespočetne veľa archeologických potvrdení biblických záznamov.
O


Zdroj: https://christiananswers.net/slovak/q-eden/edn-t003-sk.html
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk