Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Základnými modlitbami v islame sú päťkrát denne konané modlitby salát alebo salá, ku ktorým je povinný každý moslim. Pre sunnitských moslimov predstavuje salát jeden z piatich pilierov islamu, pre šíitských moslimov jednu z desiatich vetiev náboženstva. Islam pozná aj voľné modlitby alebo prosby (du'á), ktoré môže moslim prednášať v rôznych dobách (napr. po salá, pred jedlom) a k rôznym príležitostiam (napr. za rodičov). Moslim sa tiež môže modliť du'á vlastnými slovami pre akékoľvek potreby.
O


Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Modlitba
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk