Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Ranná scholastika sa vyznačuje sa vypracovávaním metódy sic et non, ktorá spočíva v tom, že pri každej preberanej otázke sa uvádzajú citáty autorov, ktorí sú proti, a citáty autorov, ktorí sú za, a z týchto protikladov sa napokon vyvodzuje konečné riešenie. Metódu sic et non dotiahol do jej zrelej podoby Pierre Abélard. Metóda sic et non cvičila scholastikov v disputačnej pohotovosti.
O


Zdroj: wikipedia
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk