Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Ech, sebectvo! to! — a niet nad ohavou
tou zvíťaziť, vojsk, rekov po dnešok.


Hej, ono krivdí, hnetie, zdiera, týra
svevoľne, kde len stihne, slabšieho;
hoc zem je pre všetkých dosť šírošíra,
chce, aby strela sa len pre neho;
ba končiny si svojí všehomíra,
kams’ v prázdeň vytískajúc iného —
O


Zdroj: P.O.Hviezdoslav:Krvavé sonety Čítajte viac: https://zlatyfond.sme.sk/dielo/112/Orszagh-Hviezdoslav_Krvave-sonety/1#ixzz7NEQLW7JR
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk