Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
A dobrý je každý, kto neznásiľňuje, kto nikoho nezraňuje, kto neútočí, kto neodpláca, ktorý necháva odplatu na Boha, kto sa ako my drží v skrytosti, ktorý ide všetkému zlému z cesty a vôbec málo od života požaduje a patrí k trpezlivým, pokorným a spravodlivým...
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
A dobrý je každý, kto neznásiľňuje, kto nikoho nezraňuje, kto neútočí, kto neodpláca, ktorý necháva odplatu na Boha, kto sa ako my drží v skrytosti, ktorý ide všetkému zlému z cesty a vôbec málo od života požaduje a patrí k trpezlivým, pokorným a spravodlivým...
O
O

Zdroj: Friedrich Nietzsche : Zur Genealogie der Moral, s.36
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk