Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Filozofia je disciplína zaoberajúca sa tzv. otvorenými otázkami.
O


Zdroj: M.Holis, Filozofia 4,2017,s.315
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk