Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Filozofia sa zaoberá životom tu a teraz, zatiačo náboženstvo sa zameriava na posmrtný život.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Filozofia sa zaoberá životom tu a teraz, zatiačo náboženstvo sa zameriava na posmrtný život.
O
O
----

Zdroj: Podcast Filozofia v kocke 5
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk