Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Keby bol Boh muž, potreboval by ženu. Boh však ženu nepotrebuje, preto nie je muž.
O

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk