Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Každá veľká láska je dcérou veľkého poznania
O


Zdroj: Leonardo da Vinci (In Max Sheler - Ordo amoris)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk