Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Kto je krásny, alebo vie tvoriť krásne veci, má moc nad ľuďmi, ktorí túžia po kráse.
O


Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk