Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - taoizmus    
Osvojiť si tao vnútorne sa dá iba na ceste mystiky, popísanej s využitím obrazov. Duch sa musí ukľudniť, práve tak ako až kľudná voda sa prejasní. Musí sa vzdať odporu a to ho ponesia ako list vo vetre. (ad Čuang-c’)
O


Zdroj: Peter Kunzmann Encyklopedický atlas filozofie s. 25
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk