Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - filozofia čiernych dier : Podľa fyzikov, dochádza v čiernych dierach k zrúteniu časopriestoru. Boh je tiež mimo priestor a čas a teda je v čiernej diere, alebo za ňou.
--------
----


Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk