Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - apologetika    
Človek je povahy zlej a nerestnej a nemá slobodu voliť to čo je správne. Ľudská vôľa je ťeľaťom medzi dvoma. Ak si naňho sadne Boh, chce a ide, kam chce Boh, ak si naňho sadne satan, chce a ide ako chce satan. Nie je v moci jeho vlastnej vôle voliť, ku ktorému jazdcovi prebehne, ani ktorého bude hľadať.; jazdci však zápasia, kto ho bude mať a podrží si ho.
O


Zdroj: teolog. názor Martina Luthera - InE. Fromm, Strach ze svobody,s.48
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk