Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Ak chcete rásť, tak rozširujte svoje pole vnímania, buďte viac objektívni a budete poznať viac pravdu-realitu a potom budete aj viac milovať a činiť dobro.
O

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk