Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - budhistická filozofia    
Najdôležitejšie je rozvinúť v sebe dobré, hrejivé srdce.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto - budhistická filozofia    
Najdôležitejšie je rozvinúť v sebe dobré, hrejivé srdce.
O
O
----

Zdroj: prednáška Dalajlamu
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk