Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Filozofia je duchaplný preklad nevysvetliteľného do nezrozumiteľného.
O


Zdroj: CLARIN Hans J. - http://www.juko56.dobrosoft.sk/povedali/a39.htm
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk