Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Keď Vladimír Mečiar svojho času povedal, že ak nás neprijmú na Západe, dáme sa na Východ, znelo to tiež ako bonmot. No v zahraničných diplomatických kruhoch to okamžite zaregistrovali a vyvolalo to podozrenie voči Slovensku! Skrátka, musíme byť so svojím prípadným rusofilstvom opatrní, inak proti sebe vyprovokujeme geopolitické sily. Veď sa len pozrite, ako sú všetci proti Bielorusku. A ono je z tohto hľadiska vo výhodnejšej pozícii ako my, pretože s Ruskom hraničí a môže sa doslova oprieť o to veliké dubisko. U nás preto s rusofilstvom opatrne.
O


Zdroj: Ján Čarnoguský in http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=092&clanek=020911
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk