Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Toto je záhada človeka - človek ako vedomie sveta, človek ako pozorovateľ vesmíru.
O


Zdroj: Daniel Pastirčák - Evanjelium podľa Jóba s.318
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk