Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Rusko postupuje v súlade s medzinárodným právom v prípade vojny na Ukrajine, zatiačo USA v prípade Kosova, Líbie a Iraku porušovala medzinárodné právo.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Rusko postupuje v súlade s medzinárodným právom v prípade vojny na Ukrajine, zatiačo USA v prípade Kosova, Líbie a Iraku porušovala medzinárodné právo.
O
O
----

Zdroj: Putin Harshly Criticized the West | Key points from Russian President's speech at the EEF - https://www.youtube.com/watch?v=muwJ5nCHX_Q
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk