Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - židovská a islamská filozofia    
Jadro aktivistov odmietlo pohľad na džihád ako na duchovný boj so zlými impulzmi duše, ktorý donekonečna presadzujú apologéti islamu v západnom svete, a to ako pohľad, ktorý je nielen teologicky nesprávnou (čo je), ale aj škodlivou kvietistickou odchýlkou od úlohy dňa.
O


Zdroj: http://www.impulzrevue.sk/article.php?111
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk