Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Trpezlivosť s druhými je láska, trpezlivosť so samým sebou je nádej, trpezlivosť s Bohom je viera.
O


Zdroj: týždeň.sk Homília Daniela Pastirčáka: Uniesť svoj pád
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk