Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Nikto nie je tak zadĺžený ako USA. Keby sa Rusko a Čína spojili a vytvorili novú menu dolár sa rozpadne.
O


Zdroj: Čarnogurský in .pod lampou: Západ verzus Rusko 22.11.2015 https://www.youtube.com/watch?v=MK744IQ2fMw
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk