Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Kto zaviera svoju ženu, alebo svoju dcéru neposiela do školy, nestará sa o to, aby sa naučila jazyk danej krajiny, robila si úlohy, a vydá ju v 14-tich rokoch za syna svojho brata, porušuje zákony a nemá žiaden rešpekt pred normami spoločnosti v ktorej žije.
O


Zdroj: Necla Kelek - Chaos der Kulturen s. 239
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk