Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Stvoril Boh všetko, čo existuje? Ak Boh všetko stvoril, tak potom stvoril aj zlo. To znamená, že Boh je zlý.
O


Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk