Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Všetky bytosti sú tak úzko navzájom previazané v kruhu znovuzrodení, že už niekedy boli našimi otcami a matkami. Preto tak ako sa mám správať úctivo voči rodičom, mal by som sa správať voči všetkým bytostiam.
O


Zdroj: youtube - Buddhistische Philosophie - Gespräch mit Michael von Brück
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk