Citáty filozofov

Zdroj: youtube - Buddhistische Philosophie - Gespräch mit Michael von Brück
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk