Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Its dimensions are given as 300 cubits in length, 50 cubits in width and 30 cubits in height (450 × 75 × 45 ft or 137 × 22.9 × 13.7 m).
O


Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Noah%27s_Ark
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk