Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Dokážem si ľahko predstaviť Všemohúceho, ako sedí na tróne slávy v siedmom nebi s Metatronom po pravici a Sandalfonom po ľavici a ako sa ich ako Boh pýta: Kto som? Ako som vznikol? Stvoril som samého seba? Kto ma obdaril týmito silami? Predsa som nemohol existovať vždy. Pamätám si z minulosti len 100 triliónov rokov. Všetko predtým je v hmle. Ako dlho to ešte potrvá?
O


Zdroj: Isaac Bashevis Singer - Šoša
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk