Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Si kresťan? - Nie som, pretože kresťanstvu nerozumiem. - Ja ti ho môžem vysvetliť. - Vysvetliť ho môžem aj ja, ale mu nerozumiem.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Si kresťan? - Nie som, pretože kresťanstvu nerozumiem. - Ja ti ho môžem vysvetliť. - Vysvetliť ho môžem aj ja, ale mu nerozumiem.
O
O
----

Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk