Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Časť človeka po smrtí zaniká, časť ostáva.
O


Zdroj: bez zdroja
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk