Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Takéto princípy možeme získať pri pokuse zjednotiť najvyššie zovšeobecnenia fyziky. Tie sú - nezničiteľnosť hmoty, zákon zachovania energie, zákon zachovania hybnosti, prevoditeľnosť a ekvivalencia síl, periodickosť pohybov.
O


Zdroj: Will Durrant - Story of philosophy s.366
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk