Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Ďalším výrazným dôkazom o božej inšpirácii je fakt, že mnohé princípy modernej vedy boli zaznamenané v Biblii ako prírodné fakty a úkazy oveľa skôr ako ich pomocou experimentov potvrdili vedci. Tu sú príklady takýchto faktov: Guľatosť Zeme (Izaiáš 40:22) Takmer nekonečný rozsah hviezdneho vesmíru (Izaiáš 55:9) Zákon zachovania hmoty a energie (2 Petra 3:7) Kolobeh vody (Kazateľ 1:7) Obrovské množstvo hviezd (Jeremiáš 33:22) Zákon vzrastajúcej entropie (Žalm 102:25-27) Rozhodujúca dôležitosť krvi v životných procesoch (Leviticus 17:11) Atmosférická cirkulácia (Kazateľ 1:6) Gravitačné pole (Jób 26:7) a mnohé iné.
O


Zdroj: https://christiananswers.net/slovak/q-eden/edn-t003-sk.html
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk