Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Filozofia je láska k múdrosti. Láska môže byť šťastná alebo nešťastná; v mojom prípade je to láska nešťastná.
O


Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk