Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
A národ oboril sa na národ
s úmyslom vraždy, s besom skaziteľa.
O


Zdroj: Pavol Ország Hviezdoslav Čítajte viac: https://zlatyfond.sme.sk/dielo/112/Orszagh-Hviezdoslav_Krvave-sonety/1#ixzz7NEVjph4q
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk