Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Cez utrpenie boh láme našu pýchu.
O


Zdroj: kazen v Apostolskej 31.1.2016
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk